Onze meerwaarde

Weet u of u verzekerd bent voor werknemersverzekeringen?

Posted by Rudi Düpper

8 december 2014 10:05:00 CET

Ondanks het feit dat u in dienst bent bij uw eigen bv, bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) en heeft u dus ook geen premieplicht. Dat komt omdat er vaak geen sprake zal zijn van ondergeschiktheid, een gezagsverhouding ontbreekt en u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden. In de praktijk is het wel of niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen niet altijd even eenvoudig vast te stellen. Dat komt met name doordat er veel verschillende bv-structuren bestaan met meerdere dga's aan het roer.

LEES MEER

Topics: Werknemersverzekeringen