Onze meerwaarde

Pensioen in eigen beheer, doe iets voor 1 juli 2017!

Posted by Rudi Düpper

29 mei 2017 10:37:49 CEST

Vaak is een periode niet erg hard en wordt deze weer eens verlengd. Echter de coulanceperiode van drie maanden (van 1 april tot 1 juli 2017) voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer, zal niet worden verlengd. Een verlenging is volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën niet nodig. Dus als je nog iets wilt doen met de pensioenvoorziening in je BV, doe dat dan voor 1 juli 2017! 

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal

Bedrijfsoverdracht binnen de familie, wat nu?

Posted by Rudi Düpper

17 maart 2017 15:09:02 CET

Het aantal faillissementen neemt behoorlijk af, momenteel ligt dit onder de 400 ondernemingen per maand. Voor al deze ondernemers hebben wij deze advieswijzer niet geschreven. Maar wij zien in onze praktijk dat door het aantrekken van de economie de laatste twee jaar het aantal transactie waarbij een ondernemer zijn onderneming verkoopt weer behoorlijk toeneemt. Er is geen ondernemer die niet denkt aan de opvolging. In het verleden was het meer van zelfsprekend dat de onderneming binnen de familie bleef waardoor de opvolging al geregeld was.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal

Update 2017: Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft! Wat nu?

Posted by Rudi Düpper

10 maart 2017 10:09:59 CET

Het is eindelijk zover. De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 maart jl. ingestemd met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Daarmee is de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) per 1 april 2017 definitief afgeschaft.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal

Eindelijk is er helderheid inzake het Pensioen in Eigen Beheer

Posted by Rudi Düpper

14 februari 2017 13:37:33 CET

Eind vorig jaar hebben we al een aantal blogs geschreven over dit onderwerp en toen werd de stemming in de Eerste Kamer door Wiebes tegengehouden door (naar nu blijkt onterechte) geluiden uit de praktijk die zouden leiden tot een aanzienlijk nadeel voor de fiscus.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal

Pensioenadvieswijzer 2017 pensioen in eigen beheer

Posted by Rudi Düpper

17 oktober 2016 17:27:28 CEST

In de gratis download staat duidelijk aangegeven welke drie mogelijkheden er zijn om van het pensioen af te komen in 2017, met natuurlijk diverse tips om dit zo fiscaal gunstig mogelijk te doen.

In het verleden werd de dga veelal geadviseerd pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. Op die manier kon ten laste van de winst een pensioenvoorziening worden gevormd.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Prinsjesdag: pensioen in eigen beheer, hoe kom ik eraf!

Posted by Rudi Düpper

27 september 2016 16:00:00 CEST

In de gepresenteerde belastingplannen voor 2017 kwam naar voren dat het pensioen in eigen beheer kan worden afgekocht. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met deze plannen maar dat lijkt meer een formaliteit te zijn. Om van deze verplichting af te komen zijn er drie mogelijkheden:

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Bedrijfsoverdracht: hoe kom ik van mijn onderneming af?

Posted by Rudi Düpper

13 april 2015 12:59:32 CEST

Vroeg of laat wordt komt deze vraag op bij de ondernemer. Bij ons op kantoor is het  ook geregeld een onderwerp van gesprek en in het Financieele Dagblad van 1 april stond hierover een uitgebreid artikel met als titel “MKB ondernemer rekent zich snel te rijk aan overnamesom”. Op zich een open deur, bij het verkopen van uw woning wilt u toch ook het maximale eruit halen? In de praktijk komt u bij de verkoop van de onderneming een heel ander belangrijk aspect tegen.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA

Mogelijk volgend jaar wijziging eigen beheer pensioen

Posted by Rudi Düpper

4 februari 2015 9:00:56 CET

Er is nog steeds geen pasklare oplossing voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Inmiddels wordt hard gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen. Binnen nu en enkele maanden volgt meer duidelijkheid. Het streven is om per 2016 het pensioen in eigen beheer te wijzigen.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Fiscale regeling stamrecht niet succesvol

Posted by Rudi Düpper

4 juni 2014 9:00:00 CEST

In mijn blog van 25 mei heb ik de stamrecht BV besproken. Hierin werd ook de mogelijkheid genoemd om gebruik te maken van de regeling om tegen korting van 20% een afkoopsom uit de BV te halen. In het Financieele Dagblad van 25 mei stond een grappig artikel dat inging op het feit of mensen nu gebruik maken van deze regeling. Het kopje van het artikel “Tegenvaller dreigt voor schatkist” suggereert al dat het niet lekker loopt.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Een stamrecht BV is fiscaal lastig te doorgronden

Posted by Rudi Düpper

28 mei 2014 11:00:00 CEST

LEES MEER

Topics: pensioen DGA