Onze meerwaarde

Eindelijk is er helderheid inzake het Pensioen in Eigen Beheer

Posted by Rudi Düpper

14-2-17 13:37

Eind vorig jaar hebben we al een aantal blogs geschreven over dit onderwerp en toen werd de stemming in de Eerste Kamer door Wiebes tegengehouden door (naar nu blijkt onterechte) geluiden uit de praktijk die zouden leiden tot een aanzienlijk nadeel voor de fiscus. Op een klein aantal punten is het wetsvoorstel nu aangepast en de Tweede Kamer is op donderdag 9 februari 2017 akkoord gegaan. Let nog wel op, ook de Eerste Kamer moet nog instemmen, maar zoals het nu lijkt gaat dit de komende weken ook daadwerkelijk gebeuren. Wij kunnen dus door met alles wat al ingang was gezet. Als alles meezit, is de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving 1 april a.s. en is het vanaf dat moment voor u als dga niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal

Pensioenadvieswijzer 2017 pensioen in eigen beheer

Posted by Rudi Düpper

17-10-16 17:27

In de gratis download staat duidelijk aangegeven welke drie mogelijkheden er zijn om van het pensioen af te komen in 2017, met natuurlijk diverse tips om dit zo fiscaal gunstig mogelijk te doen.

In het verleden werd de dga veelal geadviseerd pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. Op die manier kon ten laste van de winst een pensioenvoorziening worden gevormd.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Prinsjesdag: pensioen in eigen beheer, hoe kom ik eraf!

Posted by Rudi Düpper

27-9-16 16:00

In de gepresenteerde belastingplannen voor 2017 kwam naar voren dat het pensioen in eigen beheer kan worden afgekocht. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemmen met deze plannen maar dat lijkt meer een formaliteit te zijn. Om van deze verplichting af te komen zijn er drie mogelijkheden:

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Bedrijfsoverdracht: hoe kom ik van mijn onderneming af?

Posted by Rudi Düpper

13-4-15 12:59

Vroeg of laat wordt komt deze vraag op bij de ondernemer. Bij ons op kantoor is het  ook geregeld een onderwerp van gesprek en in het Financieele Dagblad van 1 april stond hierover een uitgebreid artikel met als titel “MKB ondernemer rekent zich snel te rijk aan overnamesom”. Op zich een open deur, bij het verkopen van uw woning wilt u toch ook het maximale eruit halen? In de praktijk komt u bij de verkoop van de onderneming een heel ander belangrijk aspect tegen.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA, DGA

Mogelijk volgend jaar wijziging eigen beheer pensioen

Posted by Rudi Düpper

4-2-15 9:00

Er is nog steeds geen pasklare oplossing voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Inmiddels wordt hard gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen. Binnen nu en enkele maanden volgt meer duidelijkheid. Het streven is om per 2016 het pensioen in eigen beheer te wijzigen.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Fiscale regeling stamrecht niet succesvol

Posted by Rudi Düpper

4-6-14 9:00

In mijn blog van 25 mei heb ik de stamrecht BV besproken. Hierin werd ook de mogelijkheid genoemd om gebruik te maken van de regeling om tegen korting van 20% een afkoopsom uit de BV te halen. In het Financieele Dagblad van 25 mei stond een grappig artikel dat inging op het feit of mensen nu gebruik maken van deze regeling. Het kopje van het artikel “Tegenvaller dreigt voor schatkist” suggereert al dat het niet lekker loopt.

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Een stamrecht BV is fiscaal lastig te doorgronden

Posted by Rudi Düpper

28-5-14 11:00

LEES MEER

Topics: pensioen DGA

Pensioen in eigen beheer is momenteel een slechte keuze

Posted by Rudi Düpper

30-4-14 11:00

LEES MEER

Topics: pensioen DGA