Onze meerwaarde

Ontslaan van personeel, even een paar puntjes mbt het arbeidscontract

Posted by Rudi Düpper

23 oktober 2015 16:00:00 CEST

In eerdere blogs is er al aandacht aanbesteed en het is u zeker niet ontgaan dat vanaf 1 juli 2015 het nieuwe arbeidsrecht is ingegaan. Om de schade te beperken qua transitie vergoeding, is het handig om iedergeval de volgende twee zaken goed te doen. Het personeelsdossier op orde en de aanzeg termijn. Het personeelsdossier op orde, is natuurlijk een open deur maar het punt is wat moet ik nu in mijn personeelsdossier hebben zodat dit op orde is als ik iemand die niet functioneert wil ontslaan.

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract

Wet Flexibel Werken: wat gaat er veranderen?

Posted by Rudi Düpper

16 april 2015 14:07:50 CEST

De werkgever krijgt het dit jaar behoorlijk voor de kiezen. Zo zal met ingang van 1 juli 2015 het hele ontslagrecht worden gewijzigd waarover ik eerder al heb geschreven. En nu heeft de Eerste Kamer op 14 april ingestemd met weer iets anders, namelijk de Wet flexibel werken. Wat houdt dit in? Dat werknemers straks een verzoek kunnen indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere locatie.

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract

Hoe hoog is de transitievergoeding voor 50-plussers?

Posted by Rudi Düpper

27 maart 2015 16:00:00 CET

“Het ontslagrecht voor personeel is gewijzigd”. Dit onderwerp kan u niet gemist hebben. Ook wij hebben hier meerdere malen over gesproken en zelfs een ronde tafel bijeenkomst met Vlaskamp Advocaten aan besteed. Maar toch nog even een feitje hierover!

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract

Het arbeidscontract wordt erin 2015 niet leuker op

Posted by Rudi Düpper

14 augustus 2014 9:55:36 CEST

De nieuwe wetswijziging met betrekking tot arbeidsovereenkomsten gaat per 1 januari 2015 gefaseerd van kracht. In de blog van vorige week heb ik al kort aangegeven welke wijziging er is voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. 

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract

Is een proeftijd in een tijdelijk arbeidscontract nog wel toegestaan?

Posted by Rudi Düpper

5 augustus 2014 18:19:25 CEST


In een eerdere blog heb ik al eens aangegeven dat de wetgeving omtrent arbeidsovereenkomsten is gewijzigd. De vraag is nu mag je bij het aangaan van een tijdelijk contract, daarin een proeftijd opnemen? Sommigen zullen denken natuurlijk dat doe ik nu toch ook. Echter deze personen gaan voorbij aan de wetswijziging die per 1 januari 2015 ingaat. 

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd; kunnen we die nog wel gebruiken?

Posted by Rudi Düpper

2 juli 2014 10:30:00 CEST

LEES MEER

Topics: Arbeidscontract