Onze meerwaarde

Nieuwe auto in 2016?

Posted by Rudi Düpper

25 november 2016 9:55:47 CET

LET OP met privékilometers als je een nieuwe auto koopt in 2016

Het volgende komt natuurlijk veel voor. U rijdt een auto van de zaak en maakt u aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers? Dan heeft u geen bijtelling. Logisch toch. Maar wat gebeurd er nu als je in november of december een nieuwe auto neemt en deze ook privé gaat rijden. Dan is het goed om te realiseren dat dit ook gaat gelden voor de vorige auto. Vaak wordt dit namelijk vergeten.  De regel is namelijk dat de privékilometers van beide auto’s bij elkaar worden opgeteld. Wisselt u tijdens het jaar van auto, moeten voor de beoordeling van de 500 kilometergrens de privékilometers van beide auto's bij elkaar worden opgeteld.

Een voorbeeld om het meer inzichtelijk te maken:

U rijdt in 2016 van januari t/m oktober in een auto van € 50.000 met een bijtelling van 25%. Deze auto gebruikt u aantoonbaar niet privé. Op 1 november krijgt u een andere auto van € 40.000 meteen bijtelling van 4%. Vanwege de lage bijtelling besluit u deze auto wel privé te gebruiken en u rijdt 1.500 km privé. Omdat u met beide auto's samen méér dan 500 kilometer privé heeft gereden, krijgt u voor beide auto's een bijtelling, dus ook over de auto waarmee u aantoonbaar niet privé heeft gereden. De bijtelling wordt dan:
10/12 x €50.000 x 25% = € 10.417
2/12 x €40.000 x 4% = € 267
De totale bijtelling komt daarmee op € 10.684 ofwel op € 7,12 per privé gereden kilometer!

Hoe kan je dit nu makkelijk voorkomen. Heel eenvoudig door met uw oude en nieuwe auto samen in 2016 aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé te rijden. Besluit daarom om de auto óf pas in het nieuwe jaar privé te gaan gebruiken óf pas in het nieuwe jaar aan te schaffen.

In de download zit een zeer eenvoudig Excelsheet waar je alles in kan aangeven om de berekenen of je een auto nu zakelijk of privé moet komen. Laat even weten als er nog vragen zijn, u kunt contact opnemen met EQUITY Accountants Adviseur, 033-4552373, het accountantskantoor van Amersfoort.

CTA_button_auto_van_de_zaak_of_prive_2015.png

Topics: Auto van de zaak