Onze meerwaarde

De werkkostenregeling moet ik nog iets doen?

Posted by Rudi Düpper

13 januari 2017 13:45:36 CET

Jazeker, u moet echt nog iets doen, als u personeel heeft! Januari is toch de maand dat je minimaal even kort aandacht moet besteden aan de werkkostenregeling voor uw werknemers.

Er zijn namelijk twee zaken van belang die minimaal gedaan moeten worden. Bij overschrijding van de vrije ruimte 2016 (1,2% van de totale fiscale loonsom) vindt een eindheffing van 80% plaats in de aangifte januari 2017. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van de concernregeling met de daarbij behorende collectieve ruimte, waardoor afrekening wellicht niet nodig is. Hoe was de berekening, even een korte de opbouw hiervan.

Loon (alles van werkgever naar werknemer)

Minus - Gerichte vrijstellingen

Minus - Geen loon of geen belast loon

Minus - Nihilwaarderingen

Totale loonsom (opgeteld van alle werknemers)

x 1,2 % (2016)

= Vrije ruimte

 

Het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt wordt belast met 80% eindheffing in de aangifte januari 2017.

Door de gebruikelijkheidstoets kunnen echter niet alle vergoedingen en verstrekkingen zonder meer worden ondergebracht in de vrije ruimte. Als u over zaken twijfelt neem dan even contact met ons op.

Vaak is het grootste probleem in de vrije ruimte de lunch. Een lunch op de werkplek kan worden aangewezen in de vrije ruimte. De waarde  van zo’n maaltijd bedraagt (onafhankelijk van het soort maaltijd) in 2017 € 3,30 (2016: € 3,25). Als de werknemer nu een vergoeding afdraagt en let dan even op dat deze in 2017 verhoogt moet worden naar € 3,25, geef dit dan tijdig door aan de gene die voor u de verloningen verzorgt.

In de praktijk blijkt dat er toch veel klachten zijn over de compliciteit van de regeling. Vanwege onder meer signalen dat de werkkostenregeling voor het MKB lastig werkbaar is, heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om de geplande evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen van 2018 naar 2017. Wie weet, wordt erop Prinsjesdag 2017 aangegeven dat de WKR afgeschaft wordt.

In de download is dit maal een Special van 24 pagina’s opgenomen met allemaal punten inzake Lonen die van belang zijn 2017. Bijvoorbeeld:

  • Aanpassingen wettelijk minimumloon
  • Wet aanpak schijnconstructies
  • Auto, wijzigingen bijtelling
  • DGA pensioen eigenbeheer
  • Arbeidsrecht

Bij vragen neem dan gerust contact op met EQUITY Accountants, het accountantskantoor van Amersfoort.

Download hier de Special Lonen 2017

Topics: DGA, Belasting, fiscaal