Onze meerwaarde

Houd ik nog wat over op mijn loonstrook in 2017.

Posted by Rudi Düpper

6 januari 2017 11:20:22 CET

Zoals elk jaar, ook dit jaar weer staan er artikelen in de krant wie er dit jaar de dupe zijn van de belasting wijzigen.

Dit jaar valt de impact wel erg mee op de loonstrook, met onderstaande button kunt u de top 10 downloaden van wijzigen die er wel wat toe doen.

Maar nu eerst even terug komen op de loonstrook van januari. De verschillen zijn minimaal, zo ongeveer 10 euro voor degene die twee maal modaal verdienen. Twee verdieners met kinderen zijn dit jaar de gelukkige. Dit komt vooral door de verhoging van de kinderopvangtoeslag, maar ook ontvangen zij een extra korting op de belasting. Het doel van deze korting is om meer vrouwen te stimuleren om aan het werk te gaan.

Voor de vrouwen die niet werken is er slecht nieuws, de “aanrechtsubsidie” zoals deze nu heet wordt in 2017 verder afgebouwd van €1047 in 2016 naar €902 in 2017. Wat is dit vraagt u zich nu af, het is de algemene heffingskorting die naar minst verdiende partner gaat, bestaat al jaren en wordt tegenwoordig afgebouwd naar nul.

Maar nu weer terug naar de loonstrook. Voor de meeste inkomens zijn de wijzigingen minimaal behalve voor de personen met een bruto maandloon tussen €765,00 en €1200,00 gaan er in 2017 netto minder verdienen en wel maximaal €2,66 per maand. Verdient u meer dan  €9.850,00 per maand zal ook uw nettobedrag erop achteruitgaan met maximaal €10,00 per maand.

Toch even een korte toelichting waardoor dit nu komt. Het punt zit in de arbeidsheffingskorting. De opbouw van de arbeidskorting begint net iets later, maar is wel steiler. Het maximum voor de arbeidskorting ligt €10,00 hoger en de afbouw begint iets eerder. Bij nog hogere maandlonen vervalt dit voordeel omdat bij dergelijke hoog salaris geen arbeidskorting wordt genoten. Deze grens is in 2017 verschoven naar € 121.972 per jaar en was € 111.590 in 2016.

Onderstaand geef  ik nog even kort weer welke heffingskortingen er nu eigenlijk nog zijn, toch altijd handig om te weten. 

Heffingskorting

U bent het hele jaar

jonger dan de

AOW-leeftijd

Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1 niet meer is dan € 19.982

€ 2.254

 

Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1

Bedrag is afhankelijk

meer is dan € 19.982 en niet meer dan   € 67.068

van uw inkomen

Algemene heffingskorting als uw inkomen uit box 1 meer is dan € 67.068

€ 0

 

Maximum uitbetaling algemene heffingskorting als u bent geboren na 31 december 1962 en in 2017 de niet- of weinig verdiendende fiscale partner bent.

€ 902

 

Werkbonus (maximaal)

€ 1.119

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal)

€ 2.778

Jonggehandicaptenkorting

€ 722

Levensloopverlofkorting

€ 210

Korting groene beleggingen

0,7% van de vrijstelling in box 3

Download gratis bijgevoegd de top 10 van de wijzigingen die er wel wat toe doen in 2017. Als u nog vragen heeft neem dan contact op met EQUITY accountants, het accountantskantoor in Amersfoort.
1.jpg

Topics: DGA, Belasting, fiscaal