Onze meerwaarde

Eindelijk is er helderheid inzake het Pensioen in Eigen Beheer

Posted by Rudi Düpper

14 februari 2017 13:37:33 CET

Eind vorig jaar hebben we al een aantal blogs geschreven over dit onderwerp en toen werd de stemming in de Eerste Kamer door Wiebes tegengehouden door (naar nu blijkt onterechte) geluiden uit de praktijk die zouden leiden tot een aanzienlijk nadeel voor de fiscus. Op een klein aantal punten is het wetsvoorstel nu aangepast en de Tweede Kamer is op donderdag 9 februari 2017 akkoord gegaan. Let nog wel op, ook de Eerste Kamer moet nog instemmen, maar zoals het nu lijkt gaat dit de komende weken ook daadwerkelijk gebeuren. Wij kunnen dus door met alles wat al ingang was gezet. Als alles meezit, is de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving 1 april a.s. en is het vanaf dat moment voor u als dga niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Voor een uitgebreide informatiewijzer van 7 pagina’s (welke u gratis kunt downloaden) verwijzen wij u naar de link onder aan deze blog.

Wat heeft de afschaffing van het pensioen in eigen beheer nou daadwerkelijk voor gevolgen voor u als dga en welke keuzes kunt u maken ten aanzien van uw reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer?

De nieuwe wetgeving komt er kort gezegd op neer dat er vanaf 1 april a.s. geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk is. U krijgt drie jaar de tijd om te kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen tegen een belastingkorting.
  • Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  • Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

We hebben nog even de tijd, maar u moet zeker niet te lang wachten. Als de Eerste Kamer instemt heeft u na de ingangsdatum drie maanden de tijd, dus tot 1 juli 2017, om een aantal zaken te regelen ten aanzien van het pensioen in eigen beheer. U moet daarbij denken aan onder andere het premievrij maken/stopzetten van de opbouw van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief, het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel en de besluitvorming over deze punten in de algemene vergadering van aandeelhouders vaststellen.

Wij hebben hier een informatiewijzer van 7 pagina’s voor, die u gratis kunt downloaden waar alle tips en tricks goed in beschreven staan. U kunt natuurlijk ook EQUITY Accountants bellen, 25 medewerkers staan voor u klaar met raad en daad. 033 455 23 73.                  

                   DOWNLOAD ADVIESWIJZER  PENSIOEN IN EIGEN BEHEER                                                    

Topics: pensioen DGA, DGA, Belasting, fiscaal