Onze meerwaarde

Aansprakelijkheid bij uitbesteden werk.

Posted by Rudi Düpper

3 februari 2017 10:15:10 CET

Nu de VAR op de schop is genomen is er veel discussie ontstaan over de huidige situatie als er personeel wordt ingehuurd. Het belangrijkste is natuurlijk wat is nu het risico en waar ben ik nu eigenlijk aansprakelijk voor. In de gratis advieswijzer van 7 pagina’s staat goed aangeven wat je kan doen om die aansprakelijkheid te voorkomen.

Maar wat is nu het risico. Je kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Het ergste is natuurlijk het volgende, als u (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteedt aan een onderaannemer is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers.

Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen over het aangenomen werk niet betaalt, alle aannemers in de keten vóór hem hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze loonheffingen. U kunt dus aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffingen van alle onderaannemers. De keten van aansprakelijkheid eindigt namelijk pas bij de hoofdaannemer.

De ketenaansprakelijkheid is alleen van toepassing als u wordt aangemerkt als aannemer. Hiervan is sneller sprake dan u wellicht denkt. De ketenaansprakelijkheid komt dan ook niet alleen voor in de bouw, maar ook in andere branches. Een aannemer is namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan in dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs. Dus dat gaat vrij snel in de praktijk. Stoffelijke aard klinkt last maar in de praktijk is het ook bijvoorbeeld het bewerken van producten van de landbouw, het vervaardigen van kleding en schoonmaakwerkzaamheden worden aangemerkt als werk van stoffelijke aard.

Wat kan je hier nu allemaal aandoen. Als (onder)aannemer kunt u uw aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te treffen zoals het aanvragen van een verklaring betalingsgedrag, het opnemen van een kettingbeding, het registreren van de juiste gegevens en het storten op een G-rekening. Maar je kan meer dat lees je in de advieswijzer, zie hieronder.

De ketenaansprakelijkheid is alleen van toepassing als u wordt aangemerkt als aannemer. Hiervan is sneller sprake dan u wellicht denkt. De ketenaansprakelijkheid komt dan ook niet alleen voor in de bouw, maar ook in andere branches. Een aannemer is namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan in dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs.

In de gratis advieswijzer van 7 pagina’s staat goed aangeven wat je kan doen om die aansprakelijkheid te voorkomen. Of neem gewoon contact met EQUITY Accountants & Adviseurs op 0334552373, er staan 25 adviseurs voor u klaar.

Download  Advieswijzer Aansprakelijkheid

Topics: VAR, DGA, BTW, Lonen, fiscaal